Német képzés - mi is az?

Német képzés - mi is az?

Tegyük fel, hogy van egy legalább középfokú német nyelvvizsgája vagy német kéttannyelvű középiskolában végzett – ebben az esetben lehetősége van egy olyan képzési programban részt venni, mellyel diplomáját és szaktudását még keresettebbé teheti. A Műegyetem és a Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT, korábban Karlsruhei Egyetem) együttműködése nyomán néhány műszaki szak hallgatói jelentkezhetnek egy olyan képzésre – a német nyelvű mérnökképzésre – mely ugyanazt a tananyagot és ugyanazt a diplomát is adja, mint aminek megszerzésére eredetileg is jelentkeztek – eközben azonban eltölthet egy vagy két akkreditált, a Műegyetemen is aktív félévnek számító szemesztert Németország egyik legszínvonalasabb egyetemén.

A KIT-n ugyanúgy képeznek villamosmérnököket és informatikusokat, mint nálunk, a Villamosmérnöki és Informatikai Karon. Minkét egyetemen bolognai rendszerű a képzés (BSc és MSc). A két intézmény között 1970 májusától létezik együttműködési megállapodás, 1992-től a német nyelvű BSc-képzés elindítása által ez a kapcsolat még szorosabbá vált. Az Európa és a világ egyetemeinek rangsorában rendkívül előkelő helyet elfoglaló Karlsruhei Technológiai Intézet felénk megnyilvánuló elismerése, hogy 2018 júliusában a villamosmérnöki szakon kettős diplomát (double degree) eredményező képzési megállapodást írtunk alá, amely 2018 szeptemberétől indul. A képzési formát az első tapasztalatok alapján mindkét intézmény szeretné további szakokra (így a mérnökinformatikus szakra) is kiterjeszteni.

A villamosmérnöki szak hallgatói BSc tanulmányaik első két félévében tantárgyaikat német nyelven hallgatják a BME-n, azok valamennyi számonkérését is német nyelven teljesítik. Ezt követően a harmadik és a negyedik félévüket Karlsruhéban töltik ösztöndíjjal, a KIT rendes hallgatóivá válnak, és két félévig a KIT villamosmérnök képzésének mintatanterve szerint haladnak. A kint teljesített tantárgyak pontosan megfeleltethetők a BME villamosmérnöki képzés mintatanterve tantárgyainak, így hazatérésük után a teljesített tantárgyak befogadásra kerülnek itthoni tanulmányaikba. Ötödik és hatodik (specializációs) féléveiket ismét itthon teljesítik, ekkor már magyar nyelven hallgatva a tantárgyakat, utolsó félévükben szakdolgozatukat mindkét intézményhez kapcsolódva készíthetik el.

A mérnökinformatikus szak hallgatói BSc tanulmányaik első négy félévében tantárgyaikat német nyelven hallgatják a BME-n, azok valamennyi számonkérését is német nyelven teljesítik. Ezt követően az ötödik félévüket Karlsruhéban töltik ösztöndíjjal, a KIT vendéghallgatóivá válnak. Ebben a félévben egy általunk ajánlott tantárgyfelvételt kell követniük ahhoz, hogy a kint teljesített tantárgyak megfeleltethetők legyenek a BME mérnökinformatikus mintatanterv tantárgyainak. Megfelelő teljesítést követően hazatérésük után a tantárgyak befogadásra kerülnek itthoni tanulmányaikba. A hatodik és a hetedik (specializációs) féléveiket ismét itthon teljesítik, ekkor már magyar nyelven hallgatva a tantárgyakat. Alapképzésüket mesterképzésen folytatva annak végén, mesterdiplomájukba a KIT és a BME oktatási vezetői által aláírt tanúsítványt kapnak arról, hogy tanulmányaikat a német nyelvű képzés keretei között végezték.

A programról részletes leírás olvasható itt.

Hogyan jelentkezhetek a programra? (tanulmányaikat 2018 szeptemberében kezdőknek)

A programra jelentkezni 2018. augusztus 21-ig tud. A regisztrációs felületre történő belépéshez a BME Címtár azonosítójára lesz szüksége, amely szám@bme.hu formátumú. Az azonosítóját megnézni, és az ehhez tartozó jelszót beállítani ezen a felületen tudja, a Neptun-kódjával és a Neptunban megadott jelszavával belépve. Figyelem! A frissen felvett hallgatók a Központi Tanulmányi Hivataltól levélben kapják meg a Neptun-kódjukat és az induló jelszavukat, viszont ezzel az ideiglenes jelszóval nem tudnak közvetlenül bejelentkezni a címtáras adminisztrációs felületen. Előbb be kell lépniük a Neptunba, ott be kell állítaniuk egy új (saját, más által nem ismert) jelszót, és ez már használható lesz a címtáras adminfelületre való bejelentkezéshez. A Címtár egy munkanapon belül frissíti a Neptunban tárolt adatokat. Amennyiben további információra van szüksége a Címtár használatával kapcsolatban, azt itt találja.

Címtár azonosítója beszerzéséig készüljön arra, hogy a jelentkezési felületre fel kell majd töltenie a felvételi felételek teljesülését igazoló dokumentumok elektronikus (PDF, JPG) másolatait.

Jelentkezését nyugodtan adja le mielőbb, amennyiben esetleg később mégis meggondolná magát, a jelentkezés ugyanezen a felületen a megadott határidőig visszavonható.

Regisztráció a programra

Rövid tájékoztató

A programmal kapcsolatos további kérdéseiket az nemet-kepzes@vik-dh.bme.hu email címre várjuk.