Regisztrációs hét – mi az, mi történik ekkor ?

Regisztrációs hét – mi az, mi történik ekkor ?

A regisztrációs hét az induló félév fontos része. Valamennyi szemeszter ezzel indul, de a most kezdő elsőévesek számára ennek a hétnek még nagyobb a jelentősége, mint a későbbi félévekben.  Ez a hét az oktatás szervezésének, adminisztrációjának elengedhetetlen elemeihez szükséges időt biztosítja, erre az időszakra a későbbiekben is mindig úgy tekintsen majd, mint a félév fontos részére, melyen a részvétel, és az erre a hétre előírt feladatok teljesítése kötelező.

Mik is ezek a szervezési, adminisztrációs elemek ?

  1. Frissen felvett hallgatóinknak ezen túlmenően magára a képzésre is be kell iratkozniuk, ezzel válnak Egyetemünk és Karunk állampolgáraivá, hallgatóivá (ld. TVSz 56.§). A hallgatóknak ezen kívül valamennyi oktatási félévre be kell jelentkezniük. A bejelentkezés elmulasztása súlyos következményekkel járhat a hallgatói jogviszony szempontjából (ld. TVSz 57.§).
  2. A hallgatónak minden bejelentkezés alkalmával meg kell adnia, hogy aktív vagy passzív félévként kívánja felhasználni az előtte álló tanulmányi időszakot. Aktív félévben tantárgyakat vesz fel és ezek teljesítésére jelentkezik, passzív félévben a hallgató nem folytat tanulmányokat, hallgatói jogviszonya szünetel, állami ösztöndíjas félévei ilyenkor nem fogynak. Mind az egymást követően, mind összességében a felvehető passzív félévek száma korlátozott (ld. TVSz 59-60.§).
  3. A tanszékek a regisztrációs hét hétfőjén véglegesítik tantárgy- és kurzuskínálataikat, a hallgatók ezt követően tudják véglegesíteni a következő félévre vonatkozó tantárgyfelvételeiket a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben. Kreditrendszerű képzésünkben a hallgatók maguk döntik el, melyik és mennyi tantárgyat vesznek fel a következő szemeszterre, a szabad tantárgyfelvételben a tantárgyak egymásra épülését figyelembevevő előtanulmányi rend, a tantárgyak meghirdetése és a kurzusok létszámkorlátai korlátozhatják őket (ld. VIK honlap, Neptun és TVSz).

Az alap- (bachelor, BProf vagy BSc) képzésre felvett hallgatóink számára a regisztrációs hét részletes programja a fentieken kívül több elemet is tartalmaz. Az alábbi táblázatban az egyetem/kar által szervezett elemeket találja, ezek a programok kiemelt fontossággal bírnak, az azokon való részvétel vagy kötelező, vagy eljövendő képzésük szempontjából feltétlenül javasolt. A lebonyolításban felsőbb éves senior hallgatók irányítják, segítik a még helyismerettel és tapasztalatokkal nem rendelkező gólyák eligazodását.

Ezek a programok a következők (vill = villamosmérnöki szak, info = mérnökinformatikus szak, üzinfo = üzemmérnök-informatikus szak):

A vírushelyzetre való tekintettel a programok helyszínei vagy időpontjai az utolsó pillanatban is módosulhatnak. Feltétlenül kísérje folyamatosan figyelemmel oldalunkat a regisztrációs hét alatt is !

 

 

Délelőtt

Délután

Hétfő

(08.31.)

8h00:  Gyülekező (Schönherz Kollégium mögött)

9h00-10h00:  vill+üzinfo: Beiratkozás az Egyetemre

(Ettől az évtől a beiratkozás elektronikusan történik a hallgatók többségének - ld. tájékoztató a KTH honlapon. Azon hallgatók, akik valamilyen okból nem tudják a beiratkozást elektronikusen elvégezni, az R épület aulájában tudnak beiratkozni ebben az időponban. A helyszínre seniorok kísérik el az érintett hallgatókat.)

13h00:  Gyülekező (Schönherz Kollégium mögött)

14h00-15h00:  info: Beiratkozás az Egyetemre

(Ld. délelőtti beiratkozás a másik szakoknak.)

Kedd

(09.01.)

8h15:  Gyülekező (Schönherz Kollégium mögött)

9h00-11h00:  Testnevelés tájékoztató és tantárgyfelvétel

 9h-10h: vill+üzinfo: ÉL csarnok, info: Bogdánfy út sportpálya
10h-11h: info: ÉL csarnok, vill+üzinfo: Bogdánfy út sportpálya

(Jégkorcsolya, falmászás, röplabda, atlétika, jóga, foci és még sok más sportolási lehetőség a BME-n! Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbbet!)


Szerda

(09.02.)

8h15:  Gyülekező (Schönherz Kollégium mögött)

9h00-10h00:   Fizika felmérő dolgozat írása

(A Fizika 1 tantárgy teljesítése előtt, néhány könnyed feladat megoldásával mérheti fel a gimnáziumban megszerzett fizika tudást a jövő mérnöke. A felmérőt elektronikus rendszer segítségével írják, fontos, hogy olvassa el ezt a tájékoztatót még a regisztrációs hét előtt ! Okostelefont, 1-2 db A4-es lapot, íróeszközt és számológépet hozni kell, függvénytáblázat nem használható!)

20h-ig:  Fizika felmérő eredmények közzététele

Csütörtök

(09.03.)

 

Péntek

(09.04.)

8h45:  Gyülekező (Schönherz Kollégium mögött)

9h00-9h30:  Nyakkendőkötés (Schönherz Kollégium előtt)

(Közös nyakkendőkötés az évnyitó előtt, ahol a felsőbbévesek eleganciára tanítják a hallgatókat.)

10h00-11h00:  BME központi tanévnyitó az elsősöknek (vill: IB028, info: Q-I és Q-II, üzinfo: IB027)

(Nem maradhat el egyik évben sem a tradicionális egyetemi évnyitó. A seniorok elkísérik a gólyákat a megfelelő termekbe, hogy aztán együtt vegyenek részt a tanév központi megnyitóján. Ekkor teszik le a hallgatói esküt.)

13h00-14h20:  Kari tanévnyitó az elsősöknek (vill: IB028, info: Q-I és Q-II, üzinfo: IB027)

(A Villamosmérnöki és Informatikai Kar köszönti újonnan felvett hallgatóit. Ott lesznek a Kar vezetői, köszöntőt mond a Hallgatói Képviselet és bemutatkoznak a tankörvezetők.)

14h30-16h00:  Bevezető (0.) tanköri foglalkozás - Q és I épület különböző termeiben

(Ismerkedés a tankörvezetőkkel és a tankörtársakkal - 75')


A felsőbbéves seniorok által szervezett további programokról információk a gólya honlapon: golya.sch.bme.hu !

Aki figyelmesen elolvasta a regisztrációs hét teendőit, feltűnhet neki, hogy a táblázat nem tartalmazza az első félévre történő bejelentkezést és a tantárgyak felvételét a félévre. A bejelentkezés („gombnyomás”) teendőit a seniorok részletesen el fogják magyarázni a gólyáknak, sőt segíteni is fognak nekik ezen gomb megnyomásában (helyettük nem tehetik meg, mert ehhez már a Neptun rendszerben történő személyes azonosítás szükséges). A BSc elsőévesek számára a mintatanterv szerinti tantárgyak felvételét a tanköröknek megfelelő csoportosításban a Dékáni Hivatal munkatársai elvégzik. A tantárgyfelvételben tapasztalatlan gólyáknak ezzel teendőjük csak abban az esetben van, ha a mintatantervtől eltérően szeretnék felvenni valamelyik tantárgyat (ekkor ennek felvételét, vagy a központilag felvett tárgy törlését neki kell intéznie). A felsőbb éves seniorok ebben is segítenek nekik.

Néhány fontos információ itt olvasható:

Karunkon korábban már tanulmányokat folytatott hallgatóink számára feltétlenül ajánljuk a honlapunkon található tájékoztatók (2014 és 2017) alapos áttanulmányozását.