BSc + MSc integrált formában

BSc + MSc integrált formában

Mi az az integrált BSc-MSc PROGRAM?

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara (BME VIK), a világ számos vezető műszaki egyetemének sikeres gyakorlatát követve, 2016 szeptemberétől kezdődően a villamosmérnöki, és a mérnökinformatikusi képzési programjait integrált formában is meghirdeti. Az integrált program a BME-VIK által a Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc és MSc képzések szakmailag egyetlen ívet képező változata, amelyet röviden integrált BSc-MSc programnak (IMSc) nevezünk.

Milyen célokat szolgál és kiknek ajánljuk?

Az IMSc a hazai gazdaság és tudományos kutatás élvonalbeli szegmensei által igényelt, elméletileg is jól felkészült, magas szellemi hányadú, csúcstechnológiákat alkalmazó, innovatív kutatási-fejlesztési tevékenységre képes fiatal mérnökhallgatók tehetséggondozási célú képzési programja. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik az egyetemi tanulmányaikra történő felkészülésben, és érintett szakterületek iránti elköteleződésükben a hozzánk felvettek átlagához képest előbbre járnak, és ezt mérhető eredményeik is alátámasztják. Kezdeményezésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a középiskolákból hozzánk átlagon felüli felkészültséggel, tanulási kedvvel és szakmai érdeklődéssel érkezők lendületüket megőrizzék, sőt fokozzák, és egyetemi tanulmányaikat olyan színvonalon végezzék, amelynek révén nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően értékes tudással és alkotókészséggel felvértezve kezdhetik meg szakmai pályafutásukat.  Ehhez egy integrált program keretében több rugalmasság, hatékonyabb haladási ütem biztosítható, így a tehetség kibontakoztatásának és a képzés eredményességének az esélyei javulnak.

Mi jellemzi a PROGRAMOT?

A célkitűzésnek megfelelően a program számos eleme az egy-egy témakörhöz kapcsolódóan megszerezhető tudás mélységét és a kapcsolódó készségek szintjét illetően emelt szintű. Ezek az elemek egyrészt a kisebb csoportokban történő képzés, másrészt pedig a személyre szabottság keretei között valósulnak meg. Ez utóbbiak között külön említendők a szakmai elmélyülés és tapasztalatszerzés azon kihívásai és lehetőségei, amelyek a program részvevői számára a BME-VIK széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, valamint egyetemi és ipari partnerei révén férhetőek hozzá. A tanulmányikat a program keretében végzők sikeres teljesítés esetén mind a BSc, mind az MSc diplomát a jogszabályok által előírt keretek között szerzik meg.

Kik jelentkezhetnek és kiket veszünk fel?

1. Felvételi létszám és bekerülési feltételek az egyetemi tanulmányaikat 2023 szeptemberében megkezdők esetében:

 • Létszámkeret mindkét szakon külön-külön 60-60 fő. 
 • A programot a Kar a 2023 nyarán - az országos felvételi eljárás keretében - villamosmérnöki vagy mérnökinformatikus alapszakra (BSc) felvételt nyertek körében hirdeti meg.
 • A programra minden egyéb feltételvizsgálat nélkül felvételt nyernek azok a jelentkezők, akik  a matematika, fizika, informatika II. OKTV, és az informatikai ismeretek, valamint automatikai és elektronikai alapismeretek ÁSZÉV (korábban SZÉTV) tanulmányi versenyek 1-10 helyezettjei. 
 • Rajtuk kívül azok is jelentkezhetnek, akik emelt szintű érettségit tettek matematikából vagy fizikából, vagy az előző pontban felsorolt tárgyak egyikéből OKTV vagy ÁSZÉV (korábban SZÉTV) tanulmányi verseny 11-30. helyezettjei. A jelentkezők rangsorolása felvételi pontszám+pluszpont rendszerben elért pontszám alapján, a felvételi döntés pedig a létszámkorlát figyelembevételével meghatározott minimumpontszám ("vonalhúzás") alapján történik. A felvételi pontszám az országos felvételi eljárás során elért pontszám, amelyhez a rangsoroláskor pluszpontok adódnak a matematika, fizika, informatika II. OKTV, és az informatikai ismeretek, valamint automatikai és elektronikai alapismeretek ÁSZÉV (korábban SZÉTV) tanulmányi versenyek 11-30. helyezettjei esetében, ill. azoknál, akik egy második emelt szintű érettségi vizsgával rendelkeznek matematikából vagy fizikából, az alábbiak szerint:
  • a felsorolt tanulmányi versenyek 11-20. helyezése:                             +50 pont;
  • a felsorolt tanulmányi versenyek 21-30. helyezése:                             +25 pont;
  • második emelt szintű érettségi (matematikából vagy fizikából):        +25 pont.
 • Azok, akik valamilyen okból a felvételi kritériumnak nem felelnek meg,  vagy kevés pontot értek el, a becsatlakozás ágán egy (vagy két) szemeszterrel később - mintatanterv szerinti haladás esetén, és tanulmányi eredmény sorrend alapján - a felvehető létszám mértékéig csatlakozhatnak. A Kar a becsatlakozók létszámkeretét úgy határozza meg, hogy az évfolyamok létszáma egyik szakon se haladja meg a 80 főt.

2. Felvételi létszám és bekerülési feltételek azok esetében, akik egyetemi tanulmányaikat 2022 szeptemberében kezdték meg, és 2023-ban az integrált képzési program harmadik szemeszteréhez kívánnak csatlakozni:

 • 2023-ban ehhez a programhoz csatlakozási lehetőséget biztosítunk azok számára is, akik 2022-ben nyertek felvételt, és a 2022/2023. tanév végén befejezik az első és második szemeszterre előírt tanulmányaikat.
 • Létszámkeret mindkét szakon külön-külön 60-60 fő. 
 • A Kar azon hallgatóinak jelentkezését fogadja, akik a mintatantervben a 2. szemeszter végéig előírt valamennyi tantárgyat teljesítették, és a 2. szemeszterben a kredittel súlyozott tanulmányi átlaguk legalább 4.0. A felvételi döntés a létszámkorlát figyelembevételével meghatározott tanulmányi átlag minimum ("vonalhúzás") alapján történik.

Mi a program további szemesztereiben való részvétel feltétele (bennmaradás/kiesés)?

A program további szemesztereinek azok a hallgatók lehetnek részesei, akik – a tanulmányokhoz köthető külföldi részképzés időszakát nem számítva – tanulmányaikkal az első négy szemeszterben a mintatanterv szerint, utána pedig minden szemeszterben (a kumulált kreditszámmal mért) időarányos teljesítményt felmutatva haladnak, és a kredittel súlyozott tanulmányi átlaguk minden szemeszterben legalább 4,0. A képzésről kikerülő hallgatók tanulmányaikat mindenféle hátrány nélkül a normál (nem IMSc) képzésen folytatják. A programot 2020 szeptemberétől megkezdő hallgatók számára bennmaradási feltétel még minden félévben legalább 30 IMSc pont megszerzése.

A kritériumok, a pontszámítás, a becsatlakozás, bennmaradás feltételei, valamint a tanulókörök száma folyamatosan értékelésre kerülnek, és szükség esetén a dékán javaslatot tehet azok módosítására.

A programban résztvevő hallgatók a második félévtől kezdődően előző féléves tanulmányi eredményüktől és a megszerzett ún. IMSc pontoktól függően a normál tanulmányi ösztöndíj mellett kiemelt kari IMSc ösztöndíjban részesülnek.

Részletesebb tájékoztató a programról - A lebonyolítás időzítése 2023 nyarán

Hogyan jelentkezhetek a programra? (tanulmányaikat 2023 szeptemberében kezdőknek)

A programra jelentkezni 2023. augusztus 21-ig tud. A regisztrációs felületre történő belépéshez a BME Címtár azonosítójára lesz szüksége, amely szám@bme.hu formátumú. Az azonosítóját megnézni, és az ehhez tartozó jelszót beállítani ezen a felületen tudja, a Neptun-kódjával és a Neptunban megadott jelszavával belépve. Figyelem! A frissen felvett hallgatók a Központi Tanulmányi Hivataltól levélben kapják meg a Neptun-kódjukat és az induló jelszavukat, viszont ezzel az ideiglenes jelszóval nem tudnak közvetlenül bejelentkezni a címtáras adminisztrációs felületen. Előbb be kell lépniük a Neptunba, ott be kell állítaniuk egy új (saját, más által nem ismert) jelszót, és ez már használható lesz a címtáras adminfelületre való bejelentkezéshez. A Címtár egy munkanapon belül frissíti a Neptunban tárolt adatokat. Amennyiben további információra van szüksége a Címtár használatával kapcsolatban, azt itt találja.

Címtár azonosítója beszerzéséig készüljön arra, hogy a jelentkezési felületre fel kell majd töltenie a felvételi felételek teljesülését igazoló dokumentumok elektronikus (PDF, JPG) másolatait.

Jelentkezését nyugodtan adja le mielőbb, amennyiben esetleg később mégis meggondolná magát, a jelentkezés ugyanezen a felületen a megadott határidőig visszavonható.

Regisztráció a programra

A programmal kapcsolatos további kérdéseiket az imsc@vik.bme.hu email címre várjuk.