Dékáni köszöntő

Dékáni köszöntő

Kedves Elsőéves Hallgatók !

A Kar összes polgára nevében köszöntöm Önöket egyetemi tanulmányaik megkezdése alkalmából. Engedjék meg, hogy ehhez mindenekelőtt gratuláljak!

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik rangos intézményének hallgatói lesznek. Érdekes, felelősségteljes és szép hivatást választottak. Olyan hivatást, amely többet jelent egy egyszerű szakmánál, és amelynek műveléséhez az egyetem egy életen keresztül - és nem- csak a munkában - hasznosítható ismeretekkel és képességekkel szeretné Önöket felruházni.  A képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak majd el, amelyek versenyképessé teszik Önöket a munkaerőpiacon itthon és külföldön egyaránt. Emellett azonban el fogják sajátítani a mérnöki gondolkodásmódot és szemléletet is. Reményeink szerint megtanulják majd, hogyan különböztessék meg a lényegest a lényegtelentől, hogyan ismerjenek fel összefüggéseket különböző látható vagy rejtett folyamatok között és ezeket a felismeréseket hogyan hasznosítsák, fordítsák a többiek, illetve a maguk javára.

A mérnöki munka elsősorban csapatmunka, amelyben kiemelt helye van az egyéni kezdeményezésnek, a kreativitásnak. Emellett természetesen a nagy munkabírásnak és a szorgalomnak is. Megtanulnak a munkaközösségekbe beilleszkedni, különböző habitusú munkatársakkal együttműködni, másoktól minél többet tanulni és egymáshoz alkalmazkodni. Nem utolsó sorban Önök között vannak azok is, akik majd egyszer ezeket a közösségeket vezetni fogják.

Mi az egyetemen az itt felsoroltakat lehetőségként kínáljuk Önöknek. Hiszünk benne, ha az általunk felkínált úton végigmennek, sikeresek lehetnek szakmájukban és elegendő muníciót kapnak az élet hétköznapi problémáinak legyűréséhez, megoldásához, vagy az azokon való túllépéshez. Életpályát ajánlunk, , ami több, mint egyszerű hivatás.

Legyenek bátor kezdeményezők, ne idegenkedjenek az újtól, törekedjenek mindig a jobbra és ne féljenek az ismeretlentől.

Képessé kell válniuk arra, hogy a saját lábukra tudjanak állni, hogy vállalkozzanak, és munkahelyeket teremtsenek a műszaki és más területeken tevékenykedő  szakemberek számára.

A Karon a tanulmányok erőfeszítést igényelnek. A siker, legyen az bármilyen, nem fog az ölükbe hullani. Szeretnénk felkészíteni Önöket az egész életen át folytatott tanulásra, amelynek első lépcsője az egyetemi tudás és diploma megszerzése előbb alap-, majd mesterszinten. A tudományos pálya iránt elhivatottak pedig doktori fokozatot nyerhetnek el.

Együttműködésünkhöz, tanulmányaik sikeres végzéséhez nemcsak kemény munka, de jó hangulat, vidám közösségek, igazi diákélet is hozzátartozik. A Kar segítséget nyújt hallgatóinak a tanulmányok terén is, ezért Önök kisebb csoportokban, tanulókörökbe szervezve fogják tanulmányaikat megkezdeni. Használják ki az ebben rejlő lehetőséget, segítsék egymást, és vegyék igénybe azt a támogatást, amelyet tanulókör vezető oktatójuk és a senior hallgatók az első napoktól kezdve nyújtani tudnak Önöknek.

Közös vállalkozásunkhoz, sikeres egyetemi tanulmányaikhoz erőt, jó hangulatot, egészséget és vidám diákéveket kívánok.

Dr. Charaf Hassan

dékán