Regisztrációs hét – mi az, mi történik ekkor ?

Regisztrációs hét – mi az, mi történik ekkor ?

A regisztrációs hét az induló félév fontos része. Valamennyi szemeszter ezzel indul, de a most kezdő elsőévesek számára ennek a hétnek még nagyobb a jelentősége, mint a későbbi félévekben.  Ez a hét az oktatás szervezésének, adminisztrációjának elengedhetetlen elemeihez szükséges időt biztosítja, erre az időszakra a későbbiekben is mindig úgy tekintsen majd, mint a félév fontos részére, melyen a részvétel, és az erre a hétre előírt feladatok teljesítése kötelező.

Mik is ezek a szervezési, adminisztrációs elemek ?

  1. Frissen felvett hallgatóinknak először is magára a képzésre kell beiratkozniuk, ezzel válnak Egyetemünk és Karunk állampolgáraivá, hallgatóivá (ld. TVSz 56.§). A beiratkozás elektronikusan történik a 100-as Neptun kérvény beadásával, amelynek mellékleteként leadják a letölthető, kitöltött és aláírt beiratkozási lapot. A legtöbb felvételi dokumentumot (középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítványok) az Egyetem már elektronikus úton kapja meg az országos nyilvántartási rendszerből. Személyesen megjelenniük a Központi Tanulmányi Hivatalban (KTH - R ép. fsz.) csak azoknak kell, akiknek olyan bemutatandó dokumentumuk van, amely az országos rendszerben nem elérhető. A beiratkozásról a KTH honlapján részletes tájékoztatót találnak.
  2. A hallgatóknak ezen kívül valamennyi oktatási félévre be kell jelentkezniük. A bejelentkezés elmulasztása súlyos következményekkel járhat a hallgatói jogviszony szempontjából (ld. TVSz 57.§). A hallgatónak minden bejelentkezés alkalmával meg kell adnia, hogy aktív vagy passzív félévként kívánja felhasználni az előtte álló tanulmányi időszakot. Aktív félévben tantárgyakat vesz fel és ezek teljesítésére jelentkezik, passzív félévben a hallgató nem folytat tanulmányokat, hallgatói jogviszonya szünetel, állami ösztöndíjas félévei ilyenkor nem fogynak. Mind az egymást követően, mind összességében a felvehető passzív félévek száma korlátozott (ld. TVSz 59-60.§).
  3. A tanszékek a regisztrációs hét hétfőjén véglegesítik tantárgy- és kurzuskínálataikat, a hallgatók ezt követően tudják véglegesíteni a következő félévre vonatkozó tantárgyfelvételeiket a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben. Kreditrendszerű képzésünkben a hallgatók maguk döntik el, melyik és mennyi tantárgyat vesznek fel a következő szemeszterre, a szabad tantárgyfelvételben a tantárgyak egymásra épülését figyelembevevő előtanulmányi rend, a tantárgyak meghirdetése és a kurzusok létszámkorlátai korlátozhatják őket (ld. VIK honlap, Neptun és TVSz).
  4. Első féléves hallgatóinkat hallgatói csoportokba (tankörökbe) soroljuk, és számukra a mintatantervi tantárgyakat, kurzusokat a Kar Dékáni Hivatala a regisztrációs hét előtt felveszi úgy, hogy a tankörök a foglalkozásokon egy csoportként tudjanak részt venni (ez rendkívül sok előnnyel jár egymás segítése, az információk átadása és a közös gondolkozás szempontjából). A regisztrációs hét végleges tantárgyfelvételi időszakában ezen minden hallgató változtathat, de onnan kezdve a csoport együttmaradását, a törölt kurzusra való visszakerülést a kurzusok létszámkorlátai miatt többet garantálni nem tudjuk, ezért a központi tantárgyfelvétel megváltoztatását senkinek sem javasoljuk !

Az alap- (BSc vagy BProf) képzésre felvett hallgatóink számára a regisztrációs hét részletes programja a fentieken kívül több elemet is tartalmaz. Az alábbi táblázatban piros színnel jelölve az egyetem/kar által szervezett elemeket találja, ezek a programok kiemelt fontossággal bírnak, az azokon való részvétel vagy kötelező, vagy eljövendő képzésük szempontjából feltétlenül javasolt. A lebonyolításban felsőbb éves senior hallgatók irányítják, segítik a még helyismerettel és tapasztalatokkal nem rendelkező gólyák eligazodását.

Ezek a programok a következők (vill = villamosmérnöki szak, info = mérnökinformatikus szak, üzinfo = üzemmérnök-informatikus szak):

A programok helyszínei vagy időpontjai az utolsó pillanatban is módosulhatnak. Feltétlenül kísérje folyamatosan figyelemmel oldalunkat és a senior gólya honlapot a regisztrációs hét alatt is !

 

 

Délelőtt

Délután

Hétfő

(08.28.)

8h00:  Gyülekező (a Schönherz Kollégium előtt)

9h00-12h00:  Testnevelés Központ tájékoztató

A hallgatók 6 db 200 fős csoportban mennek át az ÉL csarnokba, hogy meghallgassák a Testnevelési Központ vezetőinek tájékoztatóját.

(Jégkorcsolya, falmászás, röplabda, atlétika, jóga, foci és még sok más sportolási lehetőség a BME-n! Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbbet!)

Aki éppen nem a Testnevelési Központban jár:

közben 10h00-12h00: Offline beiratkozás
(azokat a gólyákat, akiknek valamilyen problémájuk volt az online beiratkozás során, vagy nem tudták azt megoldani, a seniorok elkísérik a KTH-ba személyesen beiratkozni)

Ez volt sok évig a beiratkozás napja, de most már a beiratkozás elektronikusan történik a hallgatók többségének - ld. tájékoztató a KTH honlapján. A beiratkozási kérvény 07.27-08.31. között adható le, akinek bármilyen személyes ügyintézés is szükséges ehhez, semmiképpen se az utolsó napokban adja le azt. Azon hallgatók, akik valamilyen okból nem tudják a beiratkozást elektronikusan elvégezni, az R épület aulájában tudnak beiratkozni 08.28-31. között fogadási időben. Szükség esetén hétfő délelőtt a helyszínre seniorok kísérik el az érintett hallgatókat.

9h-12h:  BMEx

(ld. délutáni program - közben a hallgatók átveszik a kari ajándékcsomagjukat)

12h00-13h30:  Ebéd

13h30-17h00:  BMEx

(A hallgatók a felsőévesek kíséretében a tankörükkel együtt fedezik fel az egyetem kampuszát és azokat az épületeket, amelyeket tanulmányaik során gyakran fognak látogatni.)

17h30-19h00:  Fizika konzi
(A gólyáknak a keddi megmérettetés előtt egy konzival készülnek a felsőbbévesek, ahol a fizikához jól értő senior válaszol a kérdésekre és levezet pár példát számukra. A konzultációt tartók az előadás után szívesen fogadják a fennmaradt kérdéseket a Schönherz Kollégiumban egyénileg vagy kiscsoportosan, hogy ezzel is támogassák a felkészülést.)

A fizika konzultáció után - egy vacsorát követően - mindenkinek azt ajánljuk, pihenjen le, hogy másnap reggel a lehető legjobb teljesítményt tudja nyújtani a fizika felmérőn. Jó eredmény elérése a fizika tantárgyakban előnyt fog jelenteni a félévközi követelmények teljesítésében - bulizni és sörözni lesz még lehetőség a következő napokon, ez az este az egyetem sikeres teljesítése érdekében a felkészülésé és a pihenésé legyen. Ezt ajánlja - nagyon hangsúlyosan - a Kar vezetése.

Kedd

(08.29.)

8h00:  Gyülekező (a Schönherz Kollégium előtt)

9h00-10h00:   Fizika felmérő dolgozat írása

(A Fizika 1 tantárgy teljesítése előtt, néhány könnyed feladat megoldásával mérheti fel a gimnáziumban megszerzett fizika tudást a jövő mérnöke. A felmérőt elektronikus rendszer segítségével írják, fontos, hogy olvassa el ezt a tájékoztatót még a regisztrációs hét előtt ! Okostelefont, 1-2 db A4-es lapot, íróeszközt és számológépet hozni kell, függvénytáblázat nem használható!)

10h00-11h00:   Testnevelés tantárgyfelvétel

A fizika felmérő után a jelenlévő seniorok segítenek az 1. féléves Testnevelés kurzusok felvételében. Ezeket a Dékáni Hivatal nem tudja központilag felvenni, mivel nem tudjuk, ki milyen sportágat szeretne választani. Fontos, hogy eddigre már mindenki ismerje az órarendjét, hogy a kurzusfelvételt ahhoz tudja igazítani !

(Jégkorcsolya, falmászás, röplabda, atlétika, jóga, foci és még sok más sportolási lehetőség a BME-n! Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbbet!)

11h30-12h30:   Gólyatréning

(A testnevelés tárgyfelvételt követően a felsőéves hallgatók egy előadás keretein belül hasznos tippeket és tapasztalatokat adnak át a gólyáknak, hogy minél gördülékenyebben kezdődjön egyetemi tanulmányuk.)

14h00-18h00:   Gólyapiknik

(A nap fáradalmainak levezetéseként egy közös piknikre hívják a felsőévesek a gólyákat a Bikás parkba, ahol az ismerkedés mellett számos sportolási lehetőség is lesz.)

19h00-04h00:   Gólyabuli

(Azokat, akik még nem elég fáradtak, várja életük első igazi nagy egyetemi bulija a Dobozban.)

20h-ig:  Fizika felmérő eredmények közzététele

(A részletes eredmények a Moodle-ban, az összesített statisztikák, a megoldások és a kapcsolódó tudnivalók a kari honlapon lesznek elérhetők.)

Szerda

(08.30.)

11h30-12h00:  Gyülekező (a Schönherz Kollégium előtt)

12h00-18h00:  Gólyatúra

(Különböző feladatok megoldása közben ismerhetik meg az elsőévesek Budapest nevezetesebb helyszíneit a tankörük társaságában. A program a vidékieknek és a budapestieknek is egyaránt hasznos.)

19h00-00h00:  Gárdás piknik

(A villanykari közélet meghatározó elemei a gárdák. Itt lehetőség nyílik megismerni a gárdában, azaz egy közösségben lévő évfolyamtársakat és felsőbbéveseket egy szabadtéri program keretei között.)

Csütörtök

(08.31.)

 11h30-12h00:  Gyülekező (a Schönherz Kollégium előtt)

12h00-18h00:  Vártúra

(Az egyik legrégebbi kari hagyományunk, aminek a keretein belül a hallgatók közösen elsétálnak a Schönherz Kollégiumtól Budapesten keresztül a Budai Várhoz. A túra során régóta végzett hallgatók mesélnek a Schönherz kollégium történelméről, a közélet hagyományairól és érdekességeiről.)

20h00-00h00:  Nulladik tankörsör

(Ismerkedés a tanköröket segítő seniorokkal és az első közös sörözés a tankörtársakkal.)

Péntek

(09.01.)

8h15:  Gyülekező (Schönherz Kollégium előtt)

8h30-9h30:  Nyakkendőkötés (Schönherz Kollégium előtt)

(a kollégium lépcsőjén a seniorok segítségével megismerhetik a nyakkendőkötés művészetét)

10h00-11h00:  BME központi tanévnyitó az elsősöknek (info: Q-I, vill+üzinfo: IB028)

(Nem maradhat el egyik évben sem a tradicionális egyetemi évnyitó. A seniorok elkísérik a gólyákat a megfelelő termekbe, hogy aztán együtt vegyenek részt a tanév központi megnyitóján. Ekkor teszik le a hallgatói esküt)

13h00-13h30:  Kari tanévnyitó az elsősöknek (info: Q-I, vill+üzinfo: IB028)

(A Villamosmérnöki és Informatikai Kar köszönti újonnan felvett hallgatóit. Ott lesznek a Kar vezetői, köszöntőt mond a Hallgatói Képviselet és bemutatkoznak a tankörvezetők)

14h00-15h30:  Bevezető (0.) tanköri foglalkozás - Q és I épület különböző termeiben

(Ismerkedés a tankörvezetőkkel és a tankörtársakkal - 90')

17h00-20h00:  Szintfestés

(A Schönherz Kollégium falai nem sima fehérre vannak festve, évek óta kreatívnál kreatívabb pingálmányok díszítik a folyosókat. Ezt a hagyományt minden évben továbbvisszük, mindenki – akár művészlélek, akár nem – ragadhat egy ecsetet, kiélheti a fantáziáját, és alkothat valami maradandót.)

21h00-02h00:  Záróbuli

(A Gólyahetet lezáró esemény, melynek során a tankörök további pontokat szerezhetnek az egész héten átívelő versenyben és nem utolsó sorban itt kerül sor az eredményhirdetésre is.)


A felsőbbéves seniorok által szervezett Gólyahét programokról további információk a senior gólya honlapon találhatók: https://g7.sch.bme.hu/

Néhány fontos információ itt olvasható:

Karunkon korábban már tanulmányokat folytatott hallgatóink számára feltétlenül ajánljuk a honlapunkon található tájékoztatók alapos áttanulmányozását.