Regisztrációs hét – mi az, mi történik ekkor ?

Regisztrációs hét – mi az, mi történik ekkor ?

A regisztrációs hét az induló félév fontos része. Valamennyi szemeszter ezzel indul, de a most kezdő elsőévesek számára ennek a hétnek még nagyobb a jelentősége, mint a későbbi félévekben.  Ez a hét az oktatás szervezésének, adminisztrációjának elengedhetetlen elemeihez szükséges időt biztosítja, erre az időszakra a későbbiekben is mindig úgy tekintsen majd, mint a félév fontos részére, melyen a részvétel, és az erre a hétre előírt feladatok teljesítése kötelező.

Mik is ezek a szervezési, adminisztrációs elemek ?

  1. Frissen felvett hallgatóinknak először is magára a képzésre kell beiratkozniuk, ezzel válnak Egyetemünk és Karunk állampolgáraivá, hallgatóivá (ld. TVSz 56.§). A beiratkozás elektronikusan történik egy Neptun kérvény beadásával, amelynek mellékleteként leadják a letölthető, kitöltött és aláírt beiratkozási lapot. A legtöbb felvételi dokumentumot (középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítványok) az Egyetem már elektronikus úton kapja meg az országos nyilvántartási rendszerből. Személyesen megjelenniük a Központi Tanulmányi Hivatalban (KTH - R ép. fsz.) csak azoknak kell, akiknek olyan bemutatandó dokumentumuk van, amely az országos rendszerben nem elérhető. A beiratkozásról a KTH honlapján részletes tájékoztatót találnak.
  2. A hallgatóknak ezen kívül valamennyi oktatási félévre be kell jelentkezniük. A bejelentkezés elmulasztása súlyos következményekkel járhat a hallgatói jogviszony szempontjából (ld. TVSz 57.§). A hallgatónak minden bejelentkezés alkalmával meg kell adnia, hogy aktív vagy passzív félévként kívánja felhasználni az előtte álló tanulmányi időszakot. Aktív félévben tantárgyakat vesz fel és ezek teljesítésére jelentkezik, passzív félévben a hallgató nem folytat tanulmányokat, hallgatói jogviszonya szünetel, állami ösztöndíjas félévei ilyenkor nem fogynak. Mind az egymást követően, mind összességében a felvehető passzív félévek száma korlátozott (ld. TVSz 59-60.§).
  3. A tanszékek a regisztrációs hét hétfőjén véglegesítik tantárgy- és kurzuskínálataikat, a hallgatók ezt követően tudják véglegesíteni a következő félévre vonatkozó tantárgyfelvételeiket a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben. Kreditrendszerű képzésünkben a hallgatók maguk döntik el, melyik és mennyi tantárgyat vesznek fel a következő szemeszterre, a szabad tantárgyfelvételben a tantárgyak egymásra épülését figyelembevevő előtanulmányi rend, a tantárgyak meghirdetése és a kurzusok létszámkorlátai korlátozhatják őket (ld. VIK honlap, Neptun és TVSz).
  4. Első féléves hallgatóinkat hallgatói csoportokba (tankörökbe) soroljuk, és számukra a mintatantervi tantárgyakat, kurzusokat a Kar Dékáni Hivatala a regisztrációs hét előtt felveszi úgy, hogy a tankörök a foglalkozásokon egy csoportként tudjanak részt venni (ez rendkívül sok előnnyel jár egymás segítése, az információk átadása és a közös gondolkozás szempontjából). A regisztrációs hét végleges tantárgyfelvételi időszakában ezen minden hallgató változtathat, de onnan kezdve a csoport együttmaradását, a törölt kurzusra való visszakerülést a kurzusok létszámkorlátai miatt többet garantálni nem tudjuk, ezért a központi tantárgyfelvétel megváltoztatását senkinek sem javasoljuk !

Az alap- (BSc vagy BProf) képzésre felvett hallgatóink számára a regisztrációs hét részletes programja a fentieken kívül több elemet is tartalmaz. Az alábbi táblázatban piros színnel jelölve az egyetem/kar által szervezett elemeket találja, ezek a programok kiemelt fontossággal bírnak, az azokon való részvétel vagy kötelező, vagy eljövendő képzésük szempontjából feltétlenül javasolt. A lebonyolításban felsőbb éves senior hallgatók irányítják, segítik a még helyismerettel és tapasztalatokkal nem rendelkező gólyák eligazodását.

Ezek a programok a következők (vill = villamosmérnöki szak, info = mérnökinformatikus szak, üzinfo = üzemmérnök-informatikus szak):

A programok helyszínei vagy időpontjai az utolsó pillanatban is módosulhatnak. Feltétlenül kísérje folyamatosan figyelemmel oldalunkat és a senior gólya honlapot a regisztrációs hét alatt is !

 

 

Délelőtt

Délután

Hétfő

(08.29.)

8h50:  Gyülekező (Schönherz Kollégium előtt)

9h00-12h00:  Gólyahét programok

vill+üzinfo: BMEx
(a tankörök bejárják az északi kampusz területét és megismerkednek a számukra fontos egyetemi épületekkel)

info: Tankör Tinder
(a tankörök megismerkedhetnek egymással különböző csapatépítő és ismerkedős játékokon keresztül, illetve lehetőség lesz a játékok utáni kötetlen beszélgetésre)

közben 10h30-12h00: Offline beiratkozás
(azokat a gólyákat, akiknek valamilyen problémájuk volt az online beiratkozás során, vagy nem tudták azt megoldani, a seniorok elkísérik a KTH-ba személyesen beiratkozni)

Ez volt sok évig a beiratkozás napja, de most már a beiratkozás elektronikusan történik a hallgatók többségének - ld. tájékoztató a KTH honlapján. A beiratkozási kérvény 07.25-09.01. között adható le, akinek bármilyen személyes ügyintézés is szükséges ehhez, semmiképpen se az utolsó napokban adja le azt. Azon hallgatók, akik valamilyen okból nem tudják a beiratkozást elektronikusan elvégezni, az R épület aulájában tudnak beiratkozni 08.29-09.01. között fogadási időben. Szükség esetén hétfő délelőtt a helyszínre seniorok kísérik el az érintett hallgatókat.

14h00-17h00:  Gólyahét programok

info: BMEx
(a tankörök bejárják az északi kampusz területét és megismerkednek a számukra fontos egyetemi épületekkel)

vill + üzinfo: Tankör Tinder
(a tankörök megismerkedhetnek egymással különböző csapatépítő és ismerkedős játékokon keresztül, illetve lehetőség lesz a játékok utáni kötetlen beszélgetésre)

17h30-19h00:  Fizika konzi
(a gólyáknak a szerdai megmérettetés előtt egy konzival készülnek a felsőbbévesek, ahol a fizikához jól értő senior válaszol a kérdésekre és levezet pár példát számukra)

20h00-24h00:  Gárdás nap
(egy könnyed este során piknikeznek és megismerkedhetnek a gólyatáboros színükkel azok is, akiknek nem volt lehetősége részt venni a táborban)

Kedd

(08.30.)

9h15:  Gyülekező (Schönherz Kollégium előtt)

10h00-12h00:  Testnevelés tájékoztató és tantárgyfelvétel

10h-11h: vill+üzinfo: ÉL csarnok, info: Bogdánfy út sportpálya
11h-12h: info: ÉL csarnok, vill+üzinfo: Bogdánfy út sportpálya

(Jégkorcsolya, falmászás, röplabda, atlétika, jóga, foci és még sok más sportolási lehetőség a BME-n! Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbbet!)

14h00-19h30:  Gólyatúra
(idén a "ValóVilág" névre keresztelt program során a gólyák bejárhatják Budapest nevezetes helyeit, mint például a Városligetet, a Margit-szigetet vagy a Kossuth teret, illetve kevésbé ismert zeg-zugait, ami miatt igazán Budapest az egyik legszebb középeurópai város)

20h00-24h00:  Gólyamozi
(a kollégiumban lehetőségük lesz a hosszú nap után a földszinti nagyteremben kialakított moziban a közösen megszavazott filmet megnézni)

Szerda

(08.31.)

8h00:  Gyülekező (Schönherz Kollégium előtt)

9h00-10h00:   Fizika felmérő dolgozat írása

(A Fizika 1 tantárgy teljesítése előtt, néhány könnyed feladat megoldásával mérheti fel a gimnáziumban megszerzett fizika tudást a jövő mérnöke. A felmérőt elektronikus rendszer segítségével írják, fontos, hogy olvassa el ezt a tájékoztatót még a regisztrációs hét előtt ! Okostelefont, 1-2 db A4-es lapot, íróeszközt és számológépet hozni kell, függvénytáblázat nem használható!)

11h30-12h30Gólyatréning
(egy tapasztaltabb VIK-es hallgató rövid előadást tart minden információról, ami hasznos lehet a gólyáknak ahhoz, hogy felvegyék az egyetemi oktatás ritmusát és elvárásait)

14h00-19h00:  Gólyapiknik
(egy zöldterületen tartott piknik során nyugalmas környezetben pihenhetnek és beszélgethetnek a tankörükkel és hallgatótársaikkal a gólyák. Idén a program az "Into the wild" nevet kapta)

14h30-17h30:  Sportvetélkedők
(a piknik mellett párhuzamosan a sportolni vágyó gólyáknak különböző sportvetélkedőkön keresztül lehetőséget nyújtunk arra, hogy összemérjék ügyességüket a többi gólyával szemben)

20h-ig:  Fizika felmérő eredmények közzététele

21h00-04h00:  Gólyabuli
(a gólyák részt vehetnek első egyetemi bulijukon, amit idén a kollégiumon kívül egy buli helyszínen tartanak a rendezők. Amennyiben lehetőség lesz rá, a programra vendég kart is meghívnak, így a gólyák megismerkedhetnek egyetemünk más kari hallgatóival is)

Csütörtök

(09.01.)

 

13h00-20h00Vártúra
(a program során végigsétálhatnak a világörökség részét képező budapesti rakparton, mikörben megismerkednek a kari hagyományokkal)

20h00-24h00Tankörsör
(a hosszú nap után egy vendéglátóipari egységben leülve egy hideg ital mellett kötetlen beszélgetésben vehetnek részt tankörtársaikkal)

Péntek

(09.02.)

8h15:  Gyülekező (Schönherz Kollégium előtt)

8h30-9h30:  Nyakkendőkötés (Schönherz Kollégium előtt)

(a kollégium lépcsőjén a seniorok segítségével megismerhetik a nyakkendőkötés művészetét)

10h00-11h00:  BME központi tanévnyitó az elsősöknek (info: Q-I, vill+üzinfo: IB028)

(Nem maradhat el egyik évben sem a tradicionális egyetemi évnyitó. A seniorok elkísérik a gólyákat a megfelelő termekbe, hogy aztán együtt vegyenek részt a tanév központi megnyitóján. Ekkor teszik le a hallgatói esküt)

13h00-13h30:  Kari tanévnyitó az elsősöknek (info: Q-I, vill+üzinfo: IB028)

(A Villamosmérnöki és Informatikai Kar köszönti újonnan felvett hallgatóit. Ott lesznek a Kar vezetői, köszöntőt mond a Hallgatói Képviselet és bemutatkoznak a tankörvezetők)

14h00-15h30:  Bevezető (0.) tanköri foglalkozás - Q és I épület különböző termeiben

(Ismerkedés a tankörvezetőkkel és a tankörtársakkal - 90')

19h00-01h00Záróest
(a hét zárásán kihirdetik a gólyahetes tankörverseny győzteseit, részt vehetnek egy vetélkedőn, majd az este további részében levezethetik a megmaradt energiájukat a földszinti nagyteremben tartott kötetlen rendezvényen)


A felsőbbéves seniorok által szervezett Gólyahét programokról további információk a senior gólya honlapon találhatók: https://g7.sch.bme.hu/

Néhány fontos információ itt olvasható:

Karunkon korábban már tanulmányokat folytatott hallgatóink számára feltétlenül ajánljuk a honlapunkon található tájékoztatók (2014 és 2017) alapos áttanulmányozását.